ivchun

תוצאות האבחונים שלנו משקפות ברמת דיוק גבוהה ביותר את יכולתו של המועמד להצליח בתפקיד!
ביצוע תהליך אבחון מקצועי, חוסך משאבים ועלויות רבות, הכרוכות בגיוס עובד שאינו מתאים.
חברת יו-מאן מבצעת אבחונים עבור מגוון רחב ביותר של תפקידים במערכת. תהליך האבחון מתבצע בהתאם לפרופיל התפקיד שאנו מקבלים או בונים בשיתוף עם הלקוח ובהתאם לסביבת העבודה, התרבות הארגונית וצרכי החברה הייחודיים. 

מערכת האבחונים המדויקת שלנו - היא המפתח שלך להצלחה בגיוס!

מערכת האבחונים שלנו כוללת
מבחן אישיות
מהמדויקים הקיימים כיום בשוק, הבודק את הפוטנציאל והיכולת האישית של המועמד.
מבחן מוטיבציה
מבחן יחיד מסוגו, הבודק פרמטרים הקשורים לרמת המוטיבציה האמיתית והמעורבות של העובד.
מבחנים קוגניטיביים
הבודקים את מנת המשכל, יכולת הלימוד והתפיסה, חשיבה אנליטית, יכולת יישום ידע ועוד.
ראיון אישי ומקצועי
ראיונות עומק הכוללים סימולציות מעולם התוכן הרלוונטי לתפקיד.
סדרת אבחוני מנהלים
הבודקים מגוון רחב של כישורי ניהול ומנהיגות (ראה/י פירוט בבכירים).
יתרונות האבחון
רמת דיוק
תוצאות האבחון מציגות נתונים מקיפים ומעמיקים אודות יכולתו האישית של המועמד והתאמתו לתפקיד וזאת באחוזי דיוק מהגבוהים הקיימים היום בתחום, בין התנהגות המועמד בפועל לבין תוצאות האבחון.
מהירות תגובה
תוצאות המבדק מתקבלות תוך 24 שעות ממועד ביצוע האבחון.
מוטיבציה והתמדה לאורך זמן
בדיקת רמת המוטיבציה האמיתית של המועמד, נכונותו לתרום ולהשקיע במערכת, רמת מעורבותו ושאיפות אמיתיות.
אבחון נוח וידידותי לנבחן
תהליך האבחון מאופיין ברמת גמישות ו"ידידותיות" גבוהה כלפי הנבחנים.
קבלת דו"ח עם המלצות לניהול העובד
בעת קבלת העובד לחברה ניתן לקבל דו"ח נוסף בו אנו מפרטים באופן בהיר, ברור ופשוט את הדרך האפקטיבית ביותר לניהול העובד, בהתבסס על יכולתו האישית, וזאת במטרה לסייע לו להגיע לתפוקה המרבית.