haarachat ovdim

gaos

תהליך הערכת עובדים מתבצע לשם קידום עובד או למטרת שינוי ארגוני, כמו גם לשם קבלת כלים לשימור וטיפוח המשאב האנושי ולהעלאת רמת המוטיבציה והתפוקה של העובדים.  חברת יו-מאן מבצעת תהליכי הערכת עובדים בהצלחה רבה עבור מגוון רחב של חברות במשק הישראלי.

את תוצאות התהליך אי אפשר לפספס: הארגון מרוויח מנהלים ועובדים בעלי מיומנויות ניהוליות ומקצועיות משופרות, המגלים יותר עניין, מעורבות ומוטיבציה למיקסום ביצועיהם האישיים וביצועי הארגון.

בתהליך הערכת עובדים ניתן להשיג :

העלאת שביעות הרצון, המוטיבציה והמעורבות של העובד.

שיפור רמת הביצועים והתפוקה של העובדים.

יציבות והתמדה גבוהים יותר על העובדים.

איתור פוטנציאל ניהולי עתידי.

כלים מעשיים לניהול אפקטיבי של כל עובד

בתהליך הערכה מאובחנים פרמטרים כגון:

היכולת האישית והפוטנציאל של העובד.

תחושת המיומנות ומידת שליטתו התפקיד.

הנכונות לתרום למערכת, רמת מעורבות ורמת המוטיבציה.

רמת לויאליות והזדהות עם המערכת.

מתחים תקופתיים ובעיות אישיות המשפיעים על התפקוד.

קבלת התוצאות:

דו"ח מפורט ומקיף אודות כל עובד.

כלים מעשיים לניהול אפקטיבי של כל עובד.

ליווי אישי של המנהלים.

סיוע מקצועי בקבלת החלטות ובישום ההמלצות.

מתן משוב אישי לעובדים ומתן טיפים לשיפור ההישגים.

 

כאשר המשוב האישי מתבצע באופן מקצועי, הוא תורם רבות להעצמת העובד ולשיפור ביצועיו.