livuy veimun menahalim

בהמשך לתהליכי הערכת עובדים, שאנו מבצעים בארגון, ניתן לשלב תוכנית של ליווי ואימון מנהלים. אנו בונים תוכנית אימון אישית למנהל להעצמת היכולת והפוטנציאל שלו וכן מעניקים לו כלים ניהוליים פשוטים וישימים, לניהול יעיל ואפקטיבי של המחלקה בכלל ושל כל עובד בפרט. תוכנית הניהול הפרטנית מבוססת על תוצאות הביצועים והיכולת של כל עובד באופן אישי וכן של המחלקה כולה.

המנהל מקבל בין היתר
תוכנית לניהול כל עובד, בהתאם לכישוריו.
כלים מעשיים למיקסום הפוטנציאל של העובד.
סיוע בפתרון קונפליקטים מחלקתיים ושיפור עבודת צוות.
אימון אישי לחיזוק ולהעצמת היכולת והפוטנציאל של המנהל.
אימון עסקי לשיפור תוצאות וביצועים.
סדנאות למנהלים

חברת יו-מאן מעבירה מגוון של סדנאות למנהלים, המשולבות בפרויקטים השונים שאנו מבצעים בתחום הערכת עובדים וליווי מנהלים. תוכן הסדנה נקבע בהתאם לצרכי הארגון והמנהלים. להלן דוגמאות לתכנים המועברים בסדנאות:

כלים להנעת עובדים, העלאת מוטיבציה ומעורבות.

כלים להעלאת רמת האחריות של העובד.

כלים לביצוע ראיון אפקטיבי.

פתרון קונפליקטים ושיפור עבודת צוות.

שיפור תודעת שירות.

יעוץ ארגוני למנכ"ל

במסגרת תהליכי היעוץ שאנו מעניקים למנכ"לים, אנו מבצעים ניתוח אינטגרטיבי של כלל החטיבות בארגון. במהלך הניתוח נבדקת רמת התפקוד והתפוקה של כל חטיבה וכן של הארגון כולו. לצורך האבחון יתבקש המנכ"ל למלא שאלון המיועד למנכ"לים בלבד. תוצאות הניתוח מועברות למנכ"ל בדו"ח ממצה ובהתאם למסקנות תוגדר תוכנית עבודה ובמידת הצורך תבנה תוכנית ליווי ואימון אישית למנכ"ל.

ליווי ויעוץ למנכ״ל/מנהל/ת כח-אדם בתחומי משאבי אנוש
סיוע בפיתוח מערך משאבי אנוש
התומך בתוכנית העסקית ובחזון של החברה.
סיוע בתכנון כ"א ומדיניות העסקה
ניתוח עיסוקים, בניית פרופיל תפקיד, ביצוע תהליך גיוס אפקטיבי וכדומה.
סדנת ראיונות אישית
מתן כלים לביצוע ראיון אפקטיבי ומיון יעיל של קו"ח.
כלים לטיפול בנושא פרט ורווחה
יעוץ בנושא תגמול והנעת עובדים ומתן כלים לשימור עובדים.
הדרכה
במגוון רחב של סוגיות ארגוניות
אימון אישי
לשיפור ולחיזוק יכולות ופוטנציאל.